عنوان خبر:ارتحال امام
دوشنبه 14 خرداد 1397 - 18:34:30


ای نفس مطمئنه، خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت بازگرد، و در میان بندگان من درآی، و در بهشت من داخل شو.
سوره الفجر آیات 27-30متن آیه:

یا ایتها النفس المطمئنة. ارجعی الی ربک راضیة مرضیة. فادخلی فی عبادی. وادخلی جنتی.

سوره الفجر آیات 27-30

***
امام خمینی رحمت الله علیه:

هوشیار و بیدار و مراقب باشید که سیاست‌بازان پیوسته به غرب و شرق با وسوسه های شیطانی شما را به سوی این چپاولگران بین‌المللی نکشند، و با اراده مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگی‌ها قیام کنید.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5911.html )