عنوان خبر:گزارش تصویری راهپیمایی روز جهانی قدس شهر علی آباد کتول
جمعه 18 خرداد 1397 - 13:20:29

راهپیمایی روز جهانی قدس شهر علی آباد کتول


راهپیمایی روز جهانی قدس شهر علی آباد کتول

راهپیمایی روز جهانی قدس شهر علی آباد کتول

راهپیمایی روز جهانی قدس شهر علی آباد کتول

راهپیمایی روز جهانی قدس شهر علی آباد کتول

راهپیمایی روز جهانی قدس شهر علی آباد کتول

راهپیمایی روز جهانی قدس شهر علی آباد کتول

راهپیمایی روز جهانی قدس شهر علی آباد کتول

راهپیمایی روز جهانی قدس شهر علی آباد کتول

راهپیمایی روز جهانی قدس شهر علی آباد کتول

راهپیمایی روز جهانی قدس شهر علی آباد کتول

راهپیمایی روز جهانی قدس شهر علی آباد کتول

راهپیمایی روز جهانی قدس شهر علی آباد کتول

راهپیمایی روز جهانی قدس شهر علی آباد کتول

راهپیمایی روز جهانی قدس شهر علی آباد کتول

راهپیمایی روز جهانی قدس شهر علی آباد کتول

راهپیمایی روز جهانی قدس شهر علی آباد کتول

راهپیمایی روز جهانی قدس شهر علی آباد کتول
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-5915.html )