عنوان خبر:ویژه نامه پاسدار شهید علی نصرتی
يكشنبه 1 مهر 1397 - 16:44:40


پاسدار شهید علی نصرتیویژه نامه
خبر ها و گزارش های تصویری مراسم های استقبال، وداع، تشییع و خاکسپاری شهید تازه تفحص شده پاسدار رشید اسلام شهید علی نصرتیحس شمیم شهادت با بازگشت شهید علی نصرتی

استقبال از پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی

گزارش تصویری استقبال از پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی

گزارش تصویری وداع فاضل آبادی ها با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-1

گزارش تصویری وداع فاضل آبادی ها با پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی-2

مراسم تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی

گزارش تصویری تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی در شهر علی آباد کتول-1

گزارش تصویری تشییع پیکر پاک پاسدار شهید علی نصرتی در شهر علی آباد کتول-2
وصیت نامه پاسدار شهید علی نصرتیاین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-6005.html )