عنوان خبر:عهدواره استانی هسته های پیشرفت
يكشنبه 1 دي 1398 - 14:27:25


گلستان نیوز

عهدواره هسته های پیشرفت در استان گلستان برگزار می شود.


عهدواره هسته های پیشرفت استان گلستان پنجشنبه پنجم دی ما ه ۱۳۹۸ در محل کانون طه شهر گرگان برگزار می شود.
این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-6191.html )