عنوان خبر:گزارش تصویری یادواره شهدای غرب و شمال غرب کشور در استان گلستان و 457 شهید شهرستان علی آباد کتول-1
يكشنبه 1 دي 1398 - 23:40:19

یادواره شهدای غرب و شمال غرب کشور در استان گلستان و 457 شهید شهرستان علی‌آباد کتول


یادواره شهدای غرب و شمال غرب کشور در استان گلستان و 457 شهید شهرستان علی‌آباد کتول یادواره شهدای غرب و شمال غرب کشور در استان گلستان و 457 شهید شهرستان علی‌آباد کتول یادواره شهدای غرب و شمال غرب کشور در استان گلستان و 457 شهید شهرستان علی‌آباد کتول یادواره شهدای غرب و شمال غرب کشور در استان گلستان و 457 شهید شهرستان علی‌آباد کتول یادواره شهدای غرب و شمال غرب کشور در استان گلستان و 457 شهید شهرستان علی‌آباد کتول یادواره شهدای غرب و شمال غرب کشور در استان گلستان و 457 شهید شهرستان علی‌آباد کتول یادواره شهدای غرب و شمال غرب کشور در استان گلستان و 457 شهید شهرستان علی‌آباد کتول یادواره شهدای غرب و شمال غرب کشور در استان گلستان و 457 شهید شهرستان علی‌آباد کتول یادواره شهدای غرب و شمال غرب کشور در استان گلستان و 457 شهید شهرستان علی‌آباد کتول یادواره شهدای غرب و شمال غرب کشور در استان گلستان و 457 شهید شهرستان علی‌آباد کتول یادواره شهدای غرب و شمال غرب کشور در استان گلستان و 457 شهید شهرستان علی‌آباد کتول یادواره شهدای غرب و شمال غرب کشور در استان گلستان و 457 شهید شهرستان علی‌آباد کتول یادواره شهدای غرب و شمال غرب کشور در استان گلستان و 457 شهید شهرستان علی‌آباد کتول یادواره شهدای غرب و شمال غرب کشور در استان گلستان و 457 شهید شهرستان علی‌آباد کتول یادواره شهدای غرب و شمال غرب کشور در استان گلستان و 457 شهید شهرستان علی‌آباد کتولاین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-6193.html )