عنوان خبر:گزارش تصویری آئین گرامیداشت اربعین شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
پنجشنبه 24 بهمن 1398 - 21:24:00

مراسم گرامیداشت اربعین شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی


مراسم گرامیداشت اربعین شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم گرامیداشت اربعین شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم گرامیداشت اربعین شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم گرامیداشت اربعین شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم گرامیداشت اربعین شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم گرامیداشت اربعین شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم گرامیداشت اربعین شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم گرامیداشت اربعین شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم گرامیداشت اربعین شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم گرامیداشت اربعین شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم گرامیداشت اربعین شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم گرامیداشت اربعین شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم گرامیداشت اربعین شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم گرامیداشت اربعین شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم گرامیداشت اربعین شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانیاین خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-6203.html )