عنوان خبر:7راه براندازی نرم رژیم صهیونیستی
چهارشنبه 1 دي 1389 - 22:59:45


وبلاگ بحران در مطلبی به بررسی 7 راه براندازی نرم رژیم صهیونیستی پرداخت.۱ـ دفاع از حقوق اقلیت های قومی و نژادی.دروزی ها بیشترین قشری هستند که در کنار مسیحیان و مسلمانان در رژیم صهیونیستی حیات و هویتشان مورد تهدید قرار دارد.
این گروهها که با زور اسلحله و شکنجه به اقلیت تبدیل شده اند می بایست شورای همگرایی اقوام و نژادها و مذاهب را برای بیرون راندن اشغالگران تشکیل دهند و در ظاهر با عملکرد متفرق از ایجاد مقاومت روانی جلوگیری کنند.
چراکه رژیم صهیونیستی نیازمند و مشتاق جلب توجه در حوزه دشمن سازی و ایجاد همبستگی داخلی است. اتحاد سه گانه مسلمین ، مسیحیان و اعراب در سرزمین های اشغالی فلسطین می باید بصورت داخلی و معنایی صورت پذیرد و وجه بیرونی و تبلیغی نداشته باشد.
تاکید بر حقوق حقه بشر در آزادی ادیان و مذاهب و فعالیت های ضد نژاد پرستی بهترین شکل از سلسله اقدامات است.

نژاد سفاردی دراغلب موارد مورد حملات و تضییع سازمانی حقوقش در برابر نژاد سفید و اروپایی آمریکایی اشکنازی قرار دارد و این روند می بایست در سطح ملی و جهانی در مظاهر و مصادیق مختلف بوسیله دستگاههای دانشجویی و مردمی خودجوش در سرزمین های اشغالی برجسته و شفاف شود.

اشغالگران بدلیل عوارض شدید روحی و روانی عمیقا دلبسته آموزه های شیطانی و خرافی و جادو گری هستند.
دامن زدن هرچه بیشتر به این پدیده ها اتشی است که دامن رژیم صهیونیستی را خواهد گرفت و یکی از بهترین راههای نفوذ به بدنه این رژیم می باشد.

پس می بایست در حد امکان اسباب هراس اشغالگران را فراهم آورد.
شاید باور پذیر نباشد اما واقعیت این است که اشغالگران حتی از شعارهای منجمد و بی تحرک هم می ترسند چه رسد به اعلام عزم ، هدم این نظام اشغالگر و دروغین.

امنیت رژیم صهیونیستی وابستگی کامل به امنیت آب و اطمینان از سلامت فیزیکی آن دارد.
حتی شائبه آلودگی آبهای سطحی و زیر سطحی و شرب و .. میتواند اسرائیل را با کابوس خالی شدن شهرکها روبرو کند.

حلقه های عمده ای از طیف دانشجویان در دانشگاههای تل آویو و حیفا آمادگی کامل ذهنی دارند تا اسرائیل را در خصوص باور قدیمی اشغالگری و لزوم آوارگی تا ابد به چالش بکشند.
حتی ایده های مبارزات شیعیان برای این دانشجویان الهام بخش است و نشانه هایی ازآن را بروز داده اند.

یهودیان افراطی که برخورداران از امتیازات فوق ویژه شهروندی هستند در موارد مکرری حیات و استقلال سایر یهودیان در رژیم صهیونیستی را تهدید میکنند.
طرح هر چه بیشتر و بهتر این ویژه خواری ها و نقض سازمان دهی شده و قانونی حقوق غیر افراطی ها به شکل بارزی نابودی این رژیم را تسریع میکند.
حتی تقویت رادیکالیسم یهودی بوسیله ترس که در گزینه های قبلی اشاره شد با عث افزایش گسست های اجتماعی و داخلی بین اقشار و صف بندی در برابر حاکمیت این رژیم خواهد شد.
درگیری های داخلی و بحران مشروعیت مذهبی رژیم صهیونیستی پیرامون حضور همجنس بازان در کنیست پارلمان این رژیم از جمله نقاط قوت در براندازی نرم این رژیم است.
یادمان نرود اولویت در جنگ نرم با تهاجم و اقدام پیش دستانه است.اگر واقعا نگران جنگ نرم هستید یا علی منتظر شما هستند.
۲ـ دفاع از تضییع حقوق داخلی نژاد سفاردی در برابر نژاد اشکنازی بعنوان یک حرکتی درونی یهودی که می بایست با تقویت نهادهای مردمی در رژیم اشغالگر قدس تعقیب شود.
۳ـ رژیم صهیونیستی خود بعنوان عامل مبلغ عرفانهای دروغین و کذایی دارای ظرفیت های داخلی دراین رابطه می باشد و بسیار آسیب پذیر است.
4_طنین اندازی ترس یا هر موضوعی که ترس را تشدید میکند قاتل فکر و امنیت روانی اشغالگران قدس است و آنها بیش از آنکه از خطرات جانی حملات شهادت طلبانه بترسند از طنین اندازی وحشت در هراسند.
5_ کمک به توسعه جنبش های حامی محیط زیست و سلامت منابع آب از دیگر نقاط ضعف رژیم اشغالگر است.
6_ کمک و توسعه جنبش های دانشجویی تجدید نظر طلب و دارای دیدگاههای نزدیک به پسا صهیونیست ها از دیگر حرکت های بسیار موثر به شمار می آید.
7_ حمایت و دامن زدن به هر شکل ممکن به درگیری های افراطیون یهودی و ویژه خواران اسرائیل با سایر اقشار از دیگر چالشهای درونی اسرائیل است که می بایست در حدامکان گسترش پیدا کند.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-785.html )