عنوان خبر:و باز هم حريق
سه شنبه 7 دي 1389 - 22:28:26


بخشي از جنگلهاي استان گلستان دچار آتش سوزي شد.به گزارش خبرنگار پيام گلستان ، بخشي از جنگلهاي ارتفاعات شهر آزاد شهر و همچنين حد فاصل آزاد شهر و مينودشت قسمتي از جنگل دچار حريق شد. اين آتش سوزي ها بعد از چند ساعت مهار شد. نكته قابل توجه در حريق هاي اخير شروع آنها در سرماي شب است.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-877.html )