عنوان خبر:كلهر:ايجاد اختلاف بين نيروهاي داخلي از اهداف استكبار در جنگ نرم
چهارشنبه 15 دي 1389 - 21:28:35


مشاور سابق رسانه اي رييس جمهورگفت:استكبار براي غلبه درجنگ نرم ازنيروهاي داخلي يك كشور استفاده مي كندو باايجاداختلاف بين اين نيروها و بدبين كردن آنان نسبت به يكديگر وهمچنين استفاده ازسه گروه هدف يعني'هنرمندان،خانم ها و استادان دانشگاه' آن كشور به اهداف خود دست مي يابد.به گزارش خبرنگار ايرنا، دكتر 'مهدي كلهر' سه شنبه شب درهمايش ' نقش رسانه در روشنگري جنگ نرم' كه در گنبدكاووس برگزار شدبرضرورت افزايش بصيرت و آگاهي درنسل جوان كشور براي مقابله با تهديدات جنگ نرم دشمنان تاكيد كرد.
به گفته وي نسل جوان كشور از تجربه ي كمتري درمقابله با جنگ نرم دشمنان برخوردارند كه بايستي بصيرت و آگاهي اين قشر را افزايش دهيم.
وي با بيان اينكه دنياي استكبار وغرب پس ازشكست هايي كه درجنگ هاي نظامي درگوشه كنار جهان متحمل شدند، روي به جنگ نرم آورده است، افزود: دراين نوع جنگ دشمنان، نسل جوان آسيب پذيرتر از ساير نسل ها و اقشار جامعه هستند.
دكتر كلهر، سابقه جنگ نرم استكبار جهاني را مربوط به چند صد سال قبل دانست و اضافه كرد: بهترين روش مقابله با جنگ نرم دشمنان، 'تسلط بر تاريخ، دانستن تفاوت حاشيه با متن، خودشناسي و روش شناسي' است.
مشاور سابق رسانه اي رييس جمهور همچنين دربخش ديگري ازسخنان خود ناطق بودن و انتقال تجربه و فكر به ديگران را مهمترين وجه تمايز انسان با حيوان دانست و گفت: انسان بدليل اين ويژگي شاخص خود توانسته به رشد و بالندگي دست يابد.
دكتر كلهر، افزود: بايد از تجربه و انديشه گذشتگان درس گرفت و براي آينده بهتر و رشد و تعالي كشور درهمه بخش ها برنامه ريزي شود.
دراين همايش كه درمحل سالن اجتماعات بسيج گنبدكاووس برگزار شد، اقشار مختلف مردم اين شهرستان حضور داشتند.این خبر از طرف پایگاه خبری گلستان نیوز
( http://www.golestannews.ir/news-993.html )